0485 - 44 26 26 info@mm-security.nl
Selecteer een pagina

Privacystatement M&M Security B.V.

M&M Security B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Milsbeek (6596DL) aan Sprokkelveld 10,
hierna te noemen M&M, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens
van haar bezoekers. M&M verwerkt u persoonsgegevens dan ook zorgvuldig met inachtneming van
de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert M&M u over de
manier waarop M&M uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in
verzet kunt.
De persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken
Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie bedoeld over een
individu op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder wordt niet begrepen
gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:
– Naam
– E-mailadres
zodat wij contact met u kunnen opnemen om de door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te
kunnen beantwoorden.
Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden.
Hoelang wordt uw persoonlijke informatie bewaard
Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan u wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt
samen met het doel waarmee we de persoonsgegevens hebben gekregen en eventuele wettelijke
verplichtingen.
Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen
naar info@mm-security.nl.
Uw persoonlijke informatie beveiligen
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke
informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of ingezien.
Wij beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een echte zakelijke noodzaak
hebben om daar weet van te hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op
een geautoriseerde wijze doen en hebben een geheimhoudingsplicht.
Wijzigingen van dit privacystatement
Dit privacystatement is gepubliceerd op 25 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.
Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement te allen tijde bij te werken.
Hoe u contact met ons kunt opnemen
Stuur een e-mail naar info@mm-security.nl als u vragen hebt over dit privacystatement.